Geomarketing


W czasach coraz większej konkurencji, odpowiednio przygotowane strategie przedsięwzięć, oparte na fachowej analizie obszarów docelowych działań, są kluczem do osiągnięcia sukcesu. Dzięki usłudze geomarketingu wykorzystującej system informacji geograficznej GIS i SIP, koszt zaplanowanych rozwiązań może być zoptymalizowany.

Nie jest to jedyna korzyść płynąca z przestrzennych analiz. Znajomość potencjału rynku, struktur regionalnych firmy to kolejne cenne informacje dla ekspansji założeń przedsiębiorstwa, a dodatkowe zwizualizowanie i zintegrowanie danych na mapach, ułatwia rozpoznanie potrzeb danego regionu.


Oferujemy:

Analizy rynku i jego potencjału

By osiągnąć sukces na danym terenie, analiza rynku jest niezbędna. Zleceniodawca uzyska od nas odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnych konsumentów, ich położenia i rozmieszczenia, a także miejsc, o które warto poszerzyć zasięg prowadzonej działalności. Korzystanie z takich raportów umożliwi osiągnąć znaczący sukces. Wpłynie to znacząco na zoptymalizowanie wydatków i zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa.

Analizy grupy docelowej

Segmentacja rynku, a także analiza grupy docelowej wspiera zlokalizowanie przestrzenne potencjalnych klientów. Ustalając grupy odbiorców i porównując przy tym wyznaczone właściwości rynku docelowego, uzyskamy informacje dotyczące możliwych obszarów zagospodarowania względem docelowej grupy. Pozwoli to Państwa firmie wdrożyć na zbadanym terenie odpowiednie działania marketingowe, dostosowane zarówno do potrzeb, jak i oczekiwań potencjalnych odbiorców produktów i usług.

Analizy przestrzennej lokalizacji klientów

Posiadając informacje na temat lokalnego rynku, i wykorzystując narzędzie geomarketingu, czyli System Informacji Geograficznej (GIS), można uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnych miejsc łącząc dane jakościowe, np. konkretną grupę docelową z danymi ilościowymi, jak np. wartość sprzedaży. Dzięki pozyskanym informacjom strategia budowania sprzedaży będzie skuteczna o zanalizowaną grupę klientów z podziałem na konkretną charakterystykę pod względem zakupionych towarów, miejscem zakupu, itp. Dzięki tej analizie zdobędziemy wiedzę, której celem jest wsparcie strategii sprzedaży i marketingu.

Analizy sieci dystrybucji

Firmy planujące ekspansję na rynki lokalne, jak również przedsiębiorstwa posiadające już filie na różnych terenach, mogą dzięki analizie sieci dystrybucji i na podstawie map przedstawiających położenie potencjalnych klientów, zorientować się na rozmieszczenie, a także działania swojej konkurencji. Dodatkowo uzyskają Państwo informację na temat regionów, w których działanie filii może przynieść wymierne korzyści. Poprzez szczegółowe przedstawienie danych można uzyskać wiedzę na temat usprawnienia kanału dystrybucji i poprawy dotychczas stosowanych technik kontaktu z klientem.

Analizy konkurencji

Dla skuteczniejszego działania Państwa firmy koniecznym jest poznanie swojej konkurencji. Jest to istota prowadzenia każdej działalności. W tym celu analiza wymaga konkretnych danych związanych z zagęszczeniem, danych geograficznych, by podczas symulacji uzyskać dokładny obraz rynków zbytu.

Pomocnymi w tym przypadku mogą okazać się różnego rodzaju analizy nakładane na siebie; analiza konkurencji, analiza rynku zbytu.