Oferta biura planistycznego

Jako specjaliści z zakresu zagospodarowania przestrzennego znamy trudności, z jakimi spotykają się osoby prywatne i przedsiębiorcy zajmujący się przygotowaniem inwestycji oraz organy administracyjne sporządzające plany miejscowe. Dlatego też opracowaliśmy ofertę, która dostosowana jest do potrzeb konkretnych odbiorców – klientów indywidualnych, deweloperów, klientów z branży OZE oraz gmin i województw.

Elastyczne doradztwo

Dla klientów indywidualnych sporządzamy projekty zagospodarowania działek. Wspieramy podczas wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji oraz pomagamy od strony formalnej m.in. w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, przy założeniu wnioskowanych konkretnych parametrów zabudowy.

Zapraszamy do współpracy inwestorów i deweloperów, którym pomożemy na każdym kroku realizacji inwestycji – od znalezienia odpowiedniej działki poprzez inwentaryzacje przyrodnicze, koncepcje zagospodarowania działki, procedury formalno-prawne, zmiany planów miejscowych, aż po uzyskanie pozwolenia na budowę.

Nasze usługi skierowane są również do podmiotów z branży OZE, których projekty inwestycyjne są szczególnie wymagające. Wykonujemy szczegółowe analizy środowiskowe i krajobrazowe, interpretujemy dokumenty planistyczne i reprezentujemy klienta przed organami administracyjnymi.

Z kolei do miast i gmin kierujemy usługi sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz, uwzględniające w pełni możliwości i potrzeby danego terenu. Opracowujemy także programy ochrony środowiska, programy gospodarki niskoemisyjnej oraz projekty zagospodarowania terenów zieleni i krajobrazu. Na poziomie województwa wykonujemy plany zagospodarowania przestrzennego województw oraz opracowania ekofizjograficzne.

Oferta dla:

budplan img

Klienci indywidualni

budplan img

Inwestorzy/Developerzy

budplan img

Branża OZE

budplan img

Gimny/Województwa

Kontakt

BUDPLAN Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 20
04 – 327 Warszawa
e-mail: kontakt@budplan.net

Zadzwoń do nas:
tel./fax. + 48 22 870 42 62
tel. + 48 22 22 870 42 74

NIP 527-11-07-422
REGON 011909443
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000103293 D/Wwa
BGK 74113010200300000000035599
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000.00 PLN