Skontaktuj się z biurem planowania przestrzennego w celu planu zagospodarowania działki.


Aby komunikacja między projektantami/urzędnikami a inwestorami przebiegała sprawnie, warto na każdym etapie procedury sporządzać plan zagospodarowania terenu. Wstępny plan zagospodarowania działki stanowi pomoc w wizualizacji przyszłego wyglądu naszej nieruchomości – zaplanowania usytuowania budynku, podjazdów, czy terenów zielonych. Warto wówczas poruszać takie kwestie jak np. możliwość usytuowania budynku przy granicy działki, możliwość usytuowania budynku garażowego w linii budynku mieszkalnego, usytuowanie budynków garażowo-gospodarczych, lokalizacja podjazdów utwardzonych, odległości w jakich budynek powinien się znajdować od drogi, itp. Projekt zagospodarowania terenu można zlecić do wykonania w biurze planowania przestrzennego. Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie potencjału nieruchomości i stanowić będzie istotną pomoc w procesie podejmowania jednych, z najważniejszych decyzji w życiu – budowy domu lub zakładaniu własnego biznesu. Powodzenia!