Opracowania środowiskowe


Jesteśmy zespołem ekspertów, zajmujących się również opracowaniami środowiskowymi, realizując tym samym zapotrzebowania Zleceniodawców. Opracowanie ekofizjograficzne jest bardzo istotne w przypadku planowania inwestycji, które mogą wpłynąć negatywnie na okoliczną przyrodę i uszkodzić elementy środowiska. Ocena oddziaływania na środowisko pozwala uzyskać pozwolenie na budowę albo zlokalizowanie inwestycji na cele publiczne. Sporządzamy również program gospodarki niskokomisyjnej, który umożliwi między innymi zredukowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii finalnej, a także zwiększenie znaczenia odnawialnych źródeł energii.

Dzięki wykonywanym przez nas opracowaniom, uzyskacie Państwo zgodę administracyjną na przeprowadzenie inwestycji albo będziecie mieli możliwość skorygowania błędów i wyeliminowania problemów z jakimi się zmagacie. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, w tym doradztwo naszych specjalistów. Wszystkie zadania wykonujemy w pełni indywidualnie.

Oferujemy:

 • programy gospodarki niskoemisyjnej;
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, w tym przeprowadzenie SOOŚ;
 • opracowania ekofizjograficzne podstawowe i problemowe;
 • uzyskanie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia procedury SOOŚ;
 • analizy środowiskowe, w tym: określenie lokalizacji miejsc konfliktowych dla inwestycji oraz propozycje rozwiązań wariantowych;
 • analizy krajobrazowe,
 • inwentaryzacje dendrologiczne wraz z waloryzacją i projektem gospodarki drzewostanem;
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / oceny oddziaływania na środowisko, w tym:
 • - przeprowadzenie procedury pozyskania decyzji środowiskowej,
  - opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  - opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Czym jest ocena oddziaływania na środowisko?


Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej?