zagospodarowanie-przestrzenne

Czym są warunki zabudowy?

Warunki zabudowy są jednym z ustawowych narzędzi mających na celu zapewnienie przez gminę ładu przestrzennego. Warunki zabudowy określają przede wszystkim funkcję zabudowy oraz jej parametry takie jak wysokość budynku, geometria dachu (m.in. kąt nachylenia), posadowienie na działce, a także inne elementy istotne z punktu widzenia zagospodarowania konkretnego terenu, przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego większego obszaru. Gdzie znajdziemy informacje o warunkach Read more about Czym są warunki zabudowy?[…]

planowanie

Czemu służy opracowanie środowiskowe?

Według obowiązujący regulacji prawnych opracowanie ekofizjograficzne należy wykonać przed przystąpieniem do prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a także planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Obowiązek sporządzania tych dokumentów wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto wyróżnia się opracowania ekofizjograficzne problemowe, sporządzane w przypadku konieczności bardziej szczegółowego rozpoznania cech wybranych elementów Read more about Czemu służy opracowanie środowiskowe?[…]