dokomenty budowa

Konflikty przestrzenne – z czego wynikają, jak im zapobiegać?

Zadaniem planowania przestrzennego określenie zasad zagospodarowania terenów miast i gmin na wybrane cele w oparciu o zasadę ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Umożliwia ono rozwój przestrzeni zapobiegając chaosowi inwestycyjnemu, uwzględnia dobro i potrzeby użytkowników, realizując zadania społeczne i gospodarcze. Dokumenty planistyczne wyznaczają ramy dla rozwoju gospodarki przestrzennej gminy i określają kierunki jej rozwoju. Miejscowy plan Read more about Konflikty przestrzenne – z czego wynikają, jak im zapobiegać?[…]

dokumenty

Co powinieneś wiedzieć o dokumentach planistycznych?

Jeśli planujesz zakup czy też sprzedaż działki, budowę domu lub innego budynku albo chcesz przekwalifikować działkę rolną na budowlaną, musisz zapoznać się z dokumentami planistycznymi danej gminy. Dla tych, którzy posiadają niewielką wiedzę na temat studium zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych, przygotowaliśmy krótki przewodnik zawierający najważniejsze informacje o tych dokumentach. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Read more about Co powinieneś wiedzieć o dokumentach planistycznych?[…]