company (2)

Sprawdź, w jakich przypadkach możesz ubiegać się o odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z posiadanego ustawowego prawa żądania od gminy odszkodowania   w sytuacji gdy obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, że: korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem wynikającym z poprzedniego planu stało się niemożliwe, wartość nieruchomości uległa obniżeniu. Powyższe prawo zapewnia art. 36 ust. ustawy o planowaniu i Read more about Sprawdź, w jakich przypadkach możesz ubiegać się o odszkodowanie za zmianę planu miejscowego[…]

budowa (2)

Jak wygląda procedura przygotowywania planu miejscowego?

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dla danego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedzialny jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i graficznej oraz uzasadnienia. O podjęciu Read more about Jak wygląda procedura przygotowywania planu miejscowego?[…]