Architektura krajobrazu - czyli jak zagospodarować zieleń miejską

Architektura krajobrazu – czyli jak zagospodarować zieleń miejską?

We współczesnych miastach tereny zielone pełnią bardzo ważną rolę. Wielu osobom w pierwszej chwili będą się one kojarzyły z parkami, w których można wypocząć i aktywnie spędzić czas. Ale do zieleni zaliczają się także ogródki działkowe, kwietniki, promenady, cmentarze oraz tak często spotykane drzewa i krzewy przy ulicach. Jak się więc okazuje, tej zieleni jest Read more about Architektura krajobrazu – czyli jak zagospodarować zieleń miejską?[…]

construction plan

Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowania ekofizjograficzne

Opracowanie ekofizjograficzne  to ustawowo określony dokument, który stanowi rodzaj studium nad walorami, zasobami a także cechami środowiska przyrodniczego. Opracowania ekofizjograficzne sporządzone są dla potrzeb prac planistycznych w kwestii zagospodarowania przestrzennego, stanowią podstawę do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Do jakich celów powinny być sporządzone opracowania ekofizjograficzne? Opracowania ekofizjograficzne należy sporządzić nie tylko do projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw, ale również do projektów studiów uwarunkowań Read more about Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowania ekofizjograficzne[…]

plany

Najczęstsze problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Postawienie własnego domu jest marzeniem niejednego z nas. Jednakże jeśli już posiadamy odpowiednie fundusze i chcemy przystąpić do budowy swojego wymarzonego domu, to warto odpowiednio się przygotować i zapoznać się z najczęstszymi problemami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakup działki Wybór nieodpowiedniej nieruchomości jest częstą przyczyną, która uniemożliwia budowę domu. Jest to najważniejszy etap, ponieważ Read more about Najczęstsze problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę[…]

zagospodarowanie-przestrzenne

Czym są warunki zabudowy?

Warunki zabudowy są jednym z ustawowych narzędzi mających na celu zapewnienie przez gminę ładu przestrzennego. Warunki zabudowy określają przede wszystkim funkcję zabudowy oraz jej parametry takie jak wysokość budynku, geometria dachu (m.in. kąt nachylenia), posadowienie na działce, a także inne elementy istotne z punktu widzenia zagospodarowania konkretnego terenu, przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego większego obszaru. Gdzie znajdziemy informacje o warunkach Read more about Czym są warunki zabudowy?[…]

planowanie

Czemu służy opracowanie środowiskowe?

Według obowiązujący regulacji prawnych opracowanie ekofizjograficzne należy wykonać przed przystąpieniem do prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a także planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Obowiązek sporządzania tych dokumentów wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto wyróżnia się opracowania ekofizjograficzne problemowe, sporządzane w przypadku konieczności bardziej szczegółowego rozpoznania cech wybranych elementów Read more about Czemu służy opracowanie środowiskowe?[…]

plany

Zależności między planem zagospodarowania przestrzennego a studium

Studium stanowi akt wewnętrzny wiążący gminę do przestrzegania jego zapisów podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Owa zależność między dokumentami planistycznymi wynika z zapisów art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że plany miejscowe nie mogą naruszać ustaleń studium. Tymczasem zdarzają się jednostkowe przypadki, kiedy to zachodzi brak zgodności planu zagospodarowania przestrzennego Read more about Zależności między planem zagospodarowania przestrzennego a studium[…]

kierunki zagospodarowania przestrzennego

Jakie zapisy znajdziemy w studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument planistyczny organizujący przestrzeń miasta czy gminy. Dokument ten w znacznej mierze określa to, w jaki sposób dany teren będzie się rozwijał, jak będzie wyglądała organizacja przestrzeni życiowej mieszkańców oraz zaopatrzenie nowych terenów budowlanych w komunikację i infrastrukturę techniczną, a także gdzie powstaną nowe, ogólnodostępne tereny zielone. Studium Read more about Jakie zapisy znajdziemy w studium?[…]

garaż

Planujesz wybudowanie garażu? Uwaga na zmianę przepisów!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące sytuowania garaży i budynków gospodarczych. Jeśli więc planujecie Państwo postawienie na swojej działce obiektu tego typu, nie wystarczy jedynie znajomość obowiązujących warunków zabudowy – zapraszamy do lektury poniższego tekstu, która z pewnością pomoże podczas sporządzania projektu. Jak było dotychczas? Według poprzednich zapisów garaż i Read more about Planujesz wybudowanie garażu? Uwaga na zmianę przepisów![…]

budowa

Odległość budynku od granicy działki – zmiany wprowadzone od 2018 roku

Wraz z 1 stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany w przepisach związanych z budownictwem. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie obejmuje m.in. zapis dotyczący odległości stawianego budynku od granicy działki. Zapisy te pozwoliły doprecyzować wymagania oraz wyeliminować szereg wątpliwości związanych z lokalizowaniem obiektów. Co się zmieniło? W pierwszej Read more about Odległość budynku od granicy działki – zmiany wprowadzone od 2018 roku[…]

plan zagospodarowania

Jak przebiega sporządzanie projektu zagospodarowania terenu?

Jednym z elementów procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, który jest ważną częścią dokumentacji projektowej dołączanej do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dlaczego dokument ten jest tak istotny? Dlatego, że uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest warunkiem koniecznym do wydania pozwolenia na budowę. Jak powinien przebiegać Read more about Jak przebiega sporządzanie projektu zagospodarowania terenu?[…]