Jak przebiega sporządzanie projektu zagospodarowania terenu?

Jednym z elementów procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, który jest ważną częścią dokumentacji projektowej dołączanej do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dlaczego dokument ten jest tak istotny? Dlatego, że uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest warunkiem koniecznym do wydania pozwolenia na budowę.

Jak powinien przebiegać profesjonalny proces projektowania zagospodarowania terenu? Proces, dzięki któremu spełnione zostaną oczekiwania inwestora i jednocześnie powstanie projekt zgodny z prawem.

Zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Niezbędnie ważne jest zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentem który określa przeznaczenie oraz warunki zabudowy danej działki. Upraszczając można stwierdzić, że plan miejscowy determinuje typ i wielkość budynków jakie mogą zostać wybudowane na konkretnej działce. W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokumentem stanowiącym podstawę do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są często bardzo mało precyzyjne i pozostawiają dużo miejsca na interpretację. Dlatego ich szczegółowa analiza jest absolutną podstawą do sporządzenia planu zagospodarowania działki.

Spełnienie oczekiwań inwestora

Drugim celem przygotowania projektu zagospodarowania terenu jest spełnienie oczekiwań inwestora. Profesjonalni planiści mają doświadczenie, dzięki któremu są w stanie przygotować projekty maksymalnie zwiększające użyteczność działki. Dobry projekt sprawia, że zalety działki ulegają wzmocnieniu, a potencjalne ograniczenia są minimalizowane. Dlatego niezależnie od tego czy na działce powstać ma dom jednorodzinny, czy hala przemysłowa lub magazyn warto przygotować profesjonalny projekt zagospodarowania terenu.