garaż

Planujesz wybudowanie garażu? Uwaga na zmianę przepisów!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące sytuowania garaży i budynków gospodarczych. Jeśli więc planujecie Państwo postawienie na swojej działce obiektu tego typu, nie wystarczy jedynie znajomość obowiązujących warunków zabudowy – zapraszamy do lektury poniższego tekstu, która z pewnością pomoże podczas sporządzania projektu. Jak było dotychczas? Według poprzednich zapisów garaż i Read more about Planujesz wybudowanie garażu? Uwaga na zmianę przepisów![…]

budowa

Odległość budynku od granicy działki – zmiany wprowadzone od 2018 roku

Wraz z 1 stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany w przepisach związanych z budownictwem. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie obejmuje m.in. zapis dotyczący odległości stawianego budynku od granicy działki. Zapisy te pozwoliły doprecyzować wymagania oraz wyeliminować szereg wątpliwości związanych z lokalizowaniem obiektów. Co się zmieniło? W pierwszej Read more about Odległość budynku od granicy działki – zmiany wprowadzone od 2018 roku[…]

plan zagospodarowania

Jak przebiega sporządzanie projektu zagospodarowania terenu?

Jednym z elementów procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, który jest ważną częścią dokumentacji projektowej dołączanej do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dlaczego dokument ten jest tak istotny? Dlatego, że uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest warunkiem koniecznym do wydania pozwolenia na budowę. Jak powinien przebiegać Read more about Jak przebiega sporządzanie projektu zagospodarowania terenu?[…]

plany

Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowanie ekofizjograficzne

Planowanie zagospodarowania przestrzennego powinno łączyć interesy społeczne, przede wszystkim  kształtowania warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, z ochroną walorów i racjonalnym wykorzystywaniem  zasobów środowiska naturalnego. Podejście to pozwala na minimalizowanie ryzyka występowania poważnych problemów związanych z interakcjami pomiędzy działalnością człowieka, a ekologią. Czym jest ekofizjografia? Celem ekofizjografii jest określenie i analiza cech geograficznych i przyrodniczych Read more about Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowanie ekofizjograficzne[…]