Planujesz wybudowanie garażu? Uwaga na zmianę przepisów!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące sytuowania garaży i budynków gospodarczych. Jeśli więc planujecie Państwo postawienie na swojej działce obiektu tego typu, nie wystarczy jedynie znajomość obowiązujących warunków zabudowy – zapraszamy do lektury poniższego tekstu, która z pewnością pomoże podczas sporządzania projektu.

Jak było dotychczas?

Według poprzednich zapisów garaż i budynek gospodarczy o długości mniejszej niż 5,5 m i wysokości mniejszej niż 3 m można było lokować bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości wynoszącej minimum 1,5 m ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych.

Wchodzące w życie zmiany

Znowelizowane przepisy wprowadziły zmiany, które sprawiły że obecnie budynek gospodarczy lub garaż można sytuować bezpośrednio przy granicy działki budowlanej  lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 ścianą bez okien i drzwi, jeśli jego długość nie jest większa niż 6,5 m, a wysokość nie większa niż 3 m.

Okap i gzyms a odległość od działki

Podczas planowania budowy garażu czy budynku gospodarczego, należy również zwrócić uwagę na odległość okapu oraz gzymsu od granicy działki. Jej wielkość nie została zmieniona – wynosi 1,5 m– jednakże doprecyzowano, że okap i gzyms, o których mowa, zwrócony jest w kierunku tej granicy działki od której obowiązuje wymagana odległość – wcześniejsze przepisy nie uwzględniały tej informacji. Dodatkowo w nielicznych przypadkach dopuszcza się pomniejszenie wyżej wymienionej odległości o 1 m, a w przypadku gdy działka sąsiednia jest działką drogową, zachowanie ww. odległości nie jest wymagane.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!