construction plan

Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowania ekofizjograficzne

Opracowanie ekofizjograficzne  to ustawowo określony dokument, który stanowi rodzaj studium nad walorami, zasobami a także cechami środowiska przyrodniczego. Opracowania ekofizjograficzne sporządzone są dla potrzeb prac planistycznych w kwestii zagospodarowania przestrzennego, stanowią podstawę do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Do jakich celów powinny być sporządzone opracowania ekofizjograficzne? Opracowania ekofizjograficzne należy sporządzić nie tylko do projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw, ale również do projektów studiów uwarunkowań Read more about Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowania ekofizjograficzne[…]

plany

Najczęstsze problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Postawienie własnego domu jest marzeniem niejednego z nas. Jednakże jeśli już posiadamy odpowiednie fundusze i chcemy przystąpić do budowy swojego wymarzonego domu, to warto odpowiednio się przygotować i zapoznać się z najczęstszymi problemami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakup działki Wybór nieodpowiedniej nieruchomości jest częstą przyczyną, która uniemożliwia budowę domu. Jest to najważniejszy etap, ponieważ Read more about Najczęstsze problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę[…]