Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów na działce prywatnej – sprawdź, jak zmieniły się przepisy

W czerwcu 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, której zapisy dotyczą również wycinki drzew na działce należącej do osób fizycznych. Jeśli więc planujesz usunięcie drzewa lub krzewów na swojej posesji, sprawdź, jakie obostrzenia Cię obowiązują. Dynamicznie zmieniające się prawo Ustawa o ochronie przyrody w ciągu zaledwie kilku miesięcy przeszła bardzo istotne Read more about Wycinka drzew i krzewów na działce prywatnej – sprawdź, jak zmieniły się przepisy[…]

Planowanie zabudowy działki budowlanej

Zasada dobrego sąsiedztwa

Dobre sąsiedztwo stanowi jeden z pięciu warunków uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zatem w przypadku braku planu miejscowego jest ono również pośrednim warunkiem do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Musi być spełnione zarówno dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu na działce dotychczas niezabudowanej, jak również w przypadku planowanej przebudowy lub rozbudowy. W praktyce Read more about Zasada dobrego sąsiedztwa[…]