Wycinka drzew i krzewów na działce prywatnej – sprawdź, jak zmieniły się przepisy

W czerwcu 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, której zapisy dotyczą również wycinki drzew na działce należącej do osób fizycznych. Jeśli więc planujesz usunięcie drzewa lub krzewów na swojej posesji, sprawdź, jakie obostrzenia Cię obowiązują.

Dynamicznie zmieniające się prawo

Ustawa o ochronie przyrody w ciągu zaledwie kilku miesięcy przeszła bardzo istotne zmiany, dlatego przed podjęciem działań, warto zapoznać się z jej zapisami lub udać się do urzędu gminy po szczegółowe informacje. Wprowadzone wraz z początkiem tego roku przepisy zezwalały właścicielom działek na wycinkę każdego drzewa, o ile czynność ta nie była związana z działalnością gospodarczą. Niestety nowelizacja przyniosła masowe wycinki, dlatego na wiosnę rząd wprowadził kolejne zmiany.

Kiedy należy zgłosić wycinkę drzew na swojej działce?

Obecnie usunięcie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej musi zostać zgłoszone, gdy ich obwody przekraczają 85 cm (w przypadku topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) lub 50 cm (w przypadku pozostałych drzew). Warto dodać, że za niezgłoszenie wycinki grozi kara pieniężna.

Urząd gminy w ciągu 21 dni od zgłoszenia ma obowiązek dokonać oględzin i zweryfikować grubość pienia oraz gatunek drzewa, spisując jednocześnie stosowany protokół.  Organ może nie wydać pozwolenia na wycinkę min. w przypadku, gdy drzewo zlokalizowane jest na działce wpisanej do rejestru zabytków, znajduje się na terenie, który chroniony jest przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest według niego przeznaczony na zieleń lub w przypadku, gdy drzewo stanowi pomnik przyrody.