Najczęstsze problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Postawienie własnego domu jest marzeniem niejednego z nas. Jednakże jeśli już posiadamy odpowiednie fundusze i chcemy przystąpić do budowy swojego wymarzonego domu, to warto odpowiednio się przygotować i zapoznać się z najczęstszymi problemami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zakup działki

Wybór nieodpowiedniej nieruchomości jest częstą przyczyną, która uniemożliwia budowę domu. Jest to najważniejszy etap, ponieważ zakup odpowiedniej działki jest powiązany z kilkoma aspektami. Pierwszym z nich jest stan prawny nieruchomości tj. czy sytuacja właścicieli, współwłaścicieli jest uregulowana, czy nie ciąży na danej działce hipoteka oraz jak wygląda sprawa mediów – czy jest do nich dostęp. Następnie warto sprawdzić czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest to dzięki temu dowiemy się, jakie są ustalenia co do najważniejszych parametrów budynków takich jak wysokości budynku, maksymalna powierzchnia zabudowy działki itd. Ponadto w przypadku gdy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to niezbędne jest uzyskanie warunków zabudowy, czyli decyzji określającej w jaki sposób można zagospodarować działkę. Zapoznanie się z tymi informacjami ma ogromny wpływ na to, czy nie popadniemy w kłopoty zamiast cieszyć się gruntem pod budowę.

Projekt domu

Kolejnym elementem, w którym niedopilnowanie może doprowadzić do odmowy uzyskania pozwolenia na budowę są formalności związane z projektem domu. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt domu muszą spełniać wszystkie ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W przypadku wyboru gotowego projektu domu prawdopodobnie konieczne będzie dokonanie jego adaptacji w celu dostosowania projektu do specyfiki działki i ustaleń dokumentów planistycznych.

Geodeta i media

Ostatnie formalności, które będą niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, to zlecenie geodecie przygotowanie mapy do celów projektowych oraz otrzymanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Po spełnieniu wszystkich powyższych kryteriów pozostaje złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Rzetelne przygotowanie dokumentacji i sprawdzenie stanu prawnego działek opisane powyżej zaowocują pozytywną opinią.